ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

(Πτυχιούχων ΤΕΙ, Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Νηπειαγωγών, Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Στρατιωτικών Σχολών 2ετούς φοίτησης)

 

 

Ανάλυση Ι

1) Πραγματικοί  και φυσικοί αριθμοί

       -Αξιώματα  του    συνόλου   R  των πραγματικών αριθμών

       -Τέλεια Επαγωγή

 

 

2)  Ακολουθίες

       -Ορια  ακολουθιών

       -Κριτήρια σύγκλισης

       -Ακολουθίες Cauchy

       -Υποακολουθίες

 

 

3) Σειρές   Πραγματικών Αριθμών –Δυναμοσειρές

           -Σύγκλιση

          - Κριτήρια σύγκλισης

          - Σύγκλιση δυναμοσειρών

 

 

 4)  Συναρτήσεις

       -Πραγματικές–Τριγωνομετρικές

       -Εκθετικές-Λογαριθμικές-Υπερβολικές

       -Σύγκλιση συναρτήσεων

       -Συνέχεια

 

 5) Παράγωγοι συναρτήσεων

       -Κανόνες παραγώγισης

       - Μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων

       -Σειρές   Taylor  και  Mac Lauren

 

 

6) Ολοκληρώματα

       -Τα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού

       -Ορισμένα και αόριστα  ολοκληρώματα

       - Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος

 

 

Βιβλιογραφία Λ.Τσίτσα -Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός

 

 


 

 

Φυσική Ι (Μηχανική)

Δυνάμεις. Κινητική. Σχετική Κίνηση - μετασχηματισμοί Γαλιλαίου και Lorentz. Δυναμική κύματος - νόμοι Newton. ΄Εργο και Ενέργεια. Δυναμική συστήματος κυμάτων. Δυναμική στερεού. Σχετικότητα (σχετικιστική μηχανική, ορμή και κρούσεις). Ταλαντώσεις. Βαρύτητα.

 

Πιθανότητες - Σφάλματα - Στατιστική

Ορισμός και πράξεις στα σύνολα.  Πειράματα τύχης. Συνδυαστική ανάλυση. Ορισμός και εκτίμηση πιθανοτήτων.  Εισαγωγή στη Στατιστική, Στατιστικά σφάλαματα.  Παρουσίαση στοιχείων δείγματος.  Στατιστικές παράμετροι. Προσέγγιση στα τυχαία και συστηματικά σφάλαματα.  Διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων.  Θεωρητικές κατανομές (Διωνυμική, Poisson, ομοιομορφή, κανονική, t, a2, F).  Παραμετρικοί και απαραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων.  Έλεγχος καλής προσαρμογής.  Παλινδρόμηση και συσχέτιση.  Έλεγχος ομοιογένειας.  Εξομαλύνσεις χρονοσειρών.