ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

         ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ANAΛΥΣΗ Ι

Για το 3ο εξάμηνο

1) Πραγματικοί  και φυσικοί αριθμοί

       -Αξιώματα  του    συνόλου   R  των πραγματικών αριθμών

       -Τέλεια Επαγωγή

 

 

2)  Ακολουθίες

       -Ορια  ακολουθιών

       -Κριτήρια σύγκλισης

       -Ακολουθίες Cauchy

       -Υποακολουθίες

 

 

3) Σειρές   Πραγματικών Αριθμών –Δυναμοσειρές

           -Σύγκλιση

          - Κριτήρια σύγκλισης

          - Σύγκλιση δυναμοσειρών

 

 

 4)  Συναρτήσεις

       -Πραγματικές–Τριγωνομετρικές

       -Εκθετικές-Λογαριθμικές-Υπερβολικές

       -Σύγκλιση συναρτήσεων

       -Συνέχεια

 

 5) Παράγωγοι συναρτήσεων

       -Κανόνες παραγώγισης

       - Μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων

       -Σειρές   Taylor  και  Mac Lauren

 

 

6) Ολοκληρώματα

       -Τα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού

       -Ορισμένα και αόριστα  ολοκληρώματα

       - Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος

 

 

Βιβλιογραφία Λ.Τσίτσα -Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

         ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι

Για το 3ο εξάμηνο

 

 

1.      Κινηματική (ευθύγραμμη και καμπυλόγραμμη κίνηση)

2.      Σχετική κίνηση-Μετασχηματισμοί Lowentz

3.      Δυναμική ενός σωματιδίου (Νόμοι της δυναμικής-ορμή-στροφορμή-συστήματα μεταβλητής μάζας)

4.      Έργο-Ενέργεια (Δυναμική ενέργεια-Συντηρητικές και μη συντηρητικές δυνάμεις)

5.      Δυναμική συστήματος σωματιδίων

6.      Δυναμική του Στερεού Σώματος

7.      Ταλαντώσεις

8.      Βαρύτητα

 

 

Βιβλιογραφία: ALONSO/FIN: Φυσική Τόμος 1ος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

         ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Για το 3ο εξάμηνο

 

 

(ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)

I.                   Κατανομές Maxwell-Boltzmann

-Μικροσκοπική θεωρία της πίεσης

-Κατανομή της ενέργειας σε βαθμούς ελευθερίας

-Κίνηση Brown

 

II.                -Θερμοδυναμικοί νόμοι

-Εντροπία

 

ΙΙΙ.       Πραγματικά αέρια

            -Επιφανειακά φαινόμενα

 

ΙV.       -Στερεά σώματα-Κρυσταλλικά πλέγματα-Μηχανικές ιδιότητες των στερεών

            -Θερμοχωρητικότητες

 

V.                 -Φαινόμενα μεταφοράς

-Χρόνος αποκατάστασης

-Αραιά αέρια

Βιβλιογραφία: Μοριακή Θερμοδυναμική (Χ. Τρικαλινού)