ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

 

 

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται με εξετάσεις στο 1ο, 3ο, ή 5ο εξάμηνο σπουδών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:

 

Α) οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων εξωτερικού και των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών, σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας.

 

Β) οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών με Τ.Ε.Ι. εσωτερικού και εξωτερικού, σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας.

 

Γ) οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας.

 

Εξάμηνο κατάταξης:

 

Για την εξεταστέα ύλη μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.phys.uoa.gr

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής και οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Απαραίτητα διακαιολογητικά:

Ø    αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται)