Νέα ΤΜΗΜΑΤΑ  για τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρόνο το μήνα Ιανουάριο .

Τμήματα δημιουργούνται ειτε τις καθημερινές   είτε και τα Σαββατοκύριακα.

Τα μαθηματα ειναι για την Α φάση του διαγωνισμού είναι  :

1)Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 

2)Πολιτική Οικονομία 

3)Τεστ δεξιοτητων και γνώσεων 

Τα μαθήματα γίνονται και διαζώσης και εξ αποστάσεως εαν ενδιαφέρεστε μπορειτε να επικοινωνειτε και με email :info@psahoulias.gr για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ είναι  δοκιμαστικά για να κατανοήσετε την ποιοτητα του μαθήματος μας  και την εμπειρία μας.

Οι συνολικές ωρες για το πρώτο στάδιο είναι στις 150 ώρες.