Σας προετοιμάζουμε κατάλληλα με εξελιγμένες μεθόδους και οργανωμένα για τις εξετάσεις. Τα τμήματά μας ξεκινούν στις 25/8 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Υψηλό επίπεδο μαθημάτων, ολοκληρωμένη προετοιμασία, τιμές προσιτές Επικοινωνείστε μαζί μας!

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                       38 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                       43 ΘΕΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ                       18 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ                       19 ΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       32 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ                      150 ΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ 130 ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 105 ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 130 ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 27 ΩΡΕΣ