Αρχική Σελίδα ΤΕΙ Αθηνών - Πειραιά - Χαλκίδας
ΤΕΙ Αθηνών - Πειραιά - Χαλκίδας - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic PDF Print E-mail

 • Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.2 
ΜΑΚΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΜΑΚΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1,2
ΕΓΛΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 1,2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1,2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1,2 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1,2
ΣΑΕ 1,2 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2,3 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1,2
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1.2.3 
ΣΑΕ 1.2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2 
ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1,2
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ 1,2
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΑΕ ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΟΜΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ,ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗ 1,2
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1,2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ.ΚΤΛ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1,2
ΣΤΑΤΙΚΗ 1,2,3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΤΛ


 • Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στα Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Μαθηματικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρήμα - Τράπεζες - Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί
 • Φορολογική Λογιστική
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση - Ειδικά Θέματα
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 • Εισαγωγή στην Στατιστική
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Χρήμα, Τράπεζες και Αγορές Κεφαλαίου
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Ποσοτική Ανάλυση
 • Μικροοικονομική
 • Γενική Λογιστική
 • Μακροοικονομική
 • Λογιστική Κόστους
 • Στατιστική
 • Δημόσια Οικονομική

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μαθηματικά I, II, III
 • Φυσική
 • Τεχνική Μηχανική

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

 • Φυσική
 • Ηλεκτρονική Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

 

 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Μηχανική Ι, ΙΙ
 • Χημική Τεχνολογία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Μηχανική Ρευστών Ι, ΙΙ
 • Θερμοδυναμική

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μαθηματικά
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Αλγοριθμική
 • Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Επιχειρησιακή Έρευνα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 • Γενική Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Τεχνική Μηχανική
 • Χημεία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Θεωρία Σφαλμάτων
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


 

 • Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στα Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ είναι τα εξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Μικροοικονομική
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Χρημ/κή Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Οικονομική της Διοίκησης
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
 • Λογιστική Κόστους
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Μικροοικονομική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Φορολογική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
 • Αγορές Χρήματος & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Λογιστική Εμμέσων Φόρων - ΦΠΑ
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Ελεγκτική
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Πιθανότητες και Στατιστική

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Φυσική
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Χημεία & Τεχνολογία Υλικών
 • Τεχνική Μηχανική Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θερμοδυναμική
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Μηχανική

 

 
Copyright © 2019 Φροντιστήρια Ψαχούλια - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Περιεχόμενα

Χάρτης Πρόσβασης

Google Map Picture

Πατήστε πάνω στον χάρτη για μεγαλύτερη εικόνα