Αρχική Σελίδα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ειδικά Τμήματα για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic PDF Print E-mail

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
- Μικροοικονομική Θεωρία
- Μακροοικονομική Θεωρία
- Αρχές Δημόσιων Οικονομικών

ΔΕΟ 13 - Ποσοτικοί Μέθοδοι
- Επιχειρησιακά Μαθηματικά
- Επιχειρησιακή Πολιτική
- Επιχειρησιακή Έρευνα
- Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

ΔΕΟ 25 - Λογιστική
- Εισαγωγή στη Λογιστική
- Χρηματοοικονομική Λογιστική
- Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
- Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
- Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΔΕΟ 31 - Χρηματοδοτική Διοίκηση
- Χρήμα - Τράπεζες - Συνάλλαγμα
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση
- Παράγωγα - Αξιόγραφα
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΔΕΟ 41 - Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
- Διεθνείς και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
- Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
- Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι
- Λογισμός μιας Μεταβλητής
- Λογισμός πολλών Μεταβλητών

ΦΥΕ 20 - Γενικά Mαθηματικά IΙ
- Γραμμική Άλγεβρα
- Διαφορικές Εξισώσεις Ι

ΦΥΕ 14 - Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες
- Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών
- Εισαγωγική Φυσική

ΦΥΕ 12 - Γενική και Aνόργανη Xημεία
- Ατομική δομή - Το περιοδικό σύστημα - Ιδιότητες των ατόμων
- Χημικός δεσμός
- Χημεία Υδατικών διαλυμάτων
- Τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία και οι ενώσεις τους
- Τα στοιχεία μετάπτωσης και οι ενώσεις τους

ΦΥΕ 24 - Kλασική Φυσική Ι
- Μηχανική
- Θερμοδυναμική
- Ηλεκτρομαγνητισμός

ΦΥΕ 22- Φυσικοχημεία
- Χημική Θερμοδυναμική
- Χημική Κινητική
- Ηλεκτροχημεία
- Στατιστική Θερμοδυναμική
- Φασματοσκοπία

ΦΥΕ 34 - Κλασική Φυσική ΙΙ
- Σχετικότητα
- Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική
- Ταλαντώσεις και Κύματα

ΦΥΕ 30 - Οργανική Χημεία
- Ομόλογες σειρές, στερεοχημεία και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
- Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων
- Βιομόρια και Λειτουργικότητα

ΦΥΕ 31 - Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου
- Κυτταρική Βιολογία
- Βιοχημεία
- Μοριακή Βιολογία

ΦΥΕ 40: Κβαντική Φυσική

ΕΚΠ 63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εκπόνηση - Υποστήριξη Εργασιών

 
Copyright © 2019 Φροντιστήρια Ψαχούλια - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Περιεχόμενα

Χάρτης Πρόσβασης

Google Map Picture

Πατήστε πάνω στον χάρτη για μεγαλύτερη εικόνα