Ειδικότητες:
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ1 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ4 ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ4 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ4 ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ4 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ5 ΓΑΛΛΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ6 ΑΓΓΛΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ8 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ κτλ)
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ14 ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ17 ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ)
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΙ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

     Σε κάθε μία κατηγορία διδάσκονται:
ΘΕΟΛΟΓΟΙ (Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική-Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (Γνωστικό αντικείμενο- Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (Γνωστικό αντικείμενο -Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΦΥΣΙΚΟΙ (Γνωστικό αντικείμενο -Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γνωστικό αντικείμενο -Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γνωστικό αντικείμενο -Ειδική -Γενική διδακτική παιδαγωγικά )
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Γνωστικό αντικείμενο ,Ειδική-Γενική διδακτική παιδαγωγικά)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (Γνωστικό αντικείμενο- Ειδική – Γενική διδακτική)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική -Γενική διδακτική)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Γνωστικό αντικείμενο- Ειδική-Γενική διδακτική)
ΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Γνωστικό αντικείμενο -Ειδική -Γενική διδακτική)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική-Γενική διδακτική)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ (Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική-Γενική διδακτική)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Γνωστικό αντικείμενο-Ειδική -Γενική διδακτική)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΙ (Γνωστικό αντικείμενο- Ειδική -Γενική διδακτική)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.