Ειδικά για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γίνονται μαθήματα για τα παρακάτω τμήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Ειδικά για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο γίνονται μαθήματα για τα παρακάτω τμήματα:

 • Βιολογία
 • Υπολογιστικά μαθηματικά
 • Φυσιολογία ανθρώπου
 • Χημεία & τεχνολογία τροφίμων
 • Μικροοικονομική
 • Στατιστική και Εφαρμογές  Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική
 • Εφαρμοσμένη Oικονομετρία
 • Βιολογία Κυττάρου
 • Γενική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Βιοστατιστική Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Πιθανότητες
 • Στατιστική
 • Διακριτά Μαθηματικά