ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2021

 

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σας προετοιμάζουμε κατάλληλα με εξελιγμένες μεθόδους και οργανωμένα για τις γραπτές εξετάσεις. Τα τμήματά μας ξεκινούν 24 Σεπτέμβρη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή δια ζώσης, ότι επιλέξετε. Παρέχουμε υψηλό επίπεδο μαθημάτων από έμπειρους καθηγητές.  Επίσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προετοιμασία με δικές μας σημειώσεις κι εύστοχο διδακτικό υλικό.  Οι τιμές μας είναι προσιτές και παρέχουμε διευκολύνσεις. Επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας στο 210-3826005 ή στο info@psahoulias.gr

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                       38 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                       43 ΘΕΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ                       18 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ                       19 ΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       32 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ                      150 ΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 45 ΏΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  35 ΏΡΕΣ
ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   50 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 130 ΏΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 105 ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 130 ΩΡΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 27 ΩΡΕΣ