Διαγωνισμός Δικαστικών επιμελητών, εξεταζόμενα μαθήματα:

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ