Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 92 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η γραπτή δοκιμασία θα περιλαμβάνει:

α) λεκτική δεξιότητα-κατανόηση κειμένου

β) Γραπτό τεστ για την μνήμη-προσοχή-συγκέντρωση, αντίληψη και αίσθηση χώρου, χρόνου και προσανατολισμού

γ) εξέταση ορθοφωνίας

δ) Πτυχίο, γνώσεις Αγγλικών

Πραγματοποίηση μαθημάτων online και δια ζώσης. Επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας στο 210-3826005 ή στο info@psahoulias.gr