Στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Ψαχούλια γίνονται μαθήματα για κατατακτήριες των παρακάτω σχολών:

Εγκύκλιος Κατατακτηρίων

– Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης – Κατατακτήριες

Μικροοικονομική 1

Στατιστική 1

Μαθηματικά 1

 

– Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης – Κατατακτήριες

Μικροοικονομική Ι

Μακροοικονομική Ι

Στατιστική Ι

 

– Τμήμα Στατιστικής – Κατατακτήριες

Πιθανότητες 1

Περιγραφική Στατιστική

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

 

– Τμήμα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Τεχνολογίας – Κατατακτήριες

 

– Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατατακτήριες

Μάνατζμεντ

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

– Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατατακτήριες

Ποσοτικές Μέθοδοι 1

Μικροοικονομική 1

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

 

– Οικονομικών Επιστημών – Κατατακτήριες

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 1

Μαθηματικά για Οικονομολόγους 1

Στατιστική 1

 

– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Κατατακτήριες

Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μικροοικονομική 1

Μαθηματικά 1

 

– Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας – Κατατακτήριες

Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στα Οικονομικά

 

– Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Κατατακτήριες

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική 1

Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

 

– Στατιστικής – Κατατακτήριες

Μαθηματικός Λογισμός 1

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Εισαγωγή στη Στατιστική

– Δημόσια Διοίκηση – Κατατακτήριες

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο

Μικροοικονομική 1

 

– Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Κατατακτήριες

( Α ΕΞΑΜΗΝΟ )

Εισαγωγή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 1

Μαθηματικά 1

( Γ ΕΞΑΜΗΝΟ )

Οικονομική και Αστική Γεωγραφία

Μαθηματικά 2

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 2

 

– Κοινωνιολογίας – Κατατακτήριες

Αρχές Κοινωνιολογίας 1

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

 

– Ψυχολογίας – Κατατακτήριες

Εισαγωγή στην Λοινωνική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Μεθοδολογία και Στατιστική

Κατατακτήριες Ψυχολογίας Παντείου 2009-10

Κατατακτήριες Ψυχολογίας Παντείου 2010-11

 Νομικής – Κατατακτήριες

Αρχές Αστικού Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο

Ιστορία Δικαίου

– Οικονομικής Επιστήμης – Κατατακτήριες

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία 1 1750-1914

Οικονομική Θεωρία

Στατιστική 1

Κατατακτήριες Οικονομικού Νομικής Αθηνών 2009-2010

 

– Πρόγραμμα Ψυχολογίας – Κατατακτήριες

Εξελικτική Ψυχολογία

Ψυχολογία της Προσωπικότητας

Μεθοδολογία Επιστημονικής ‘Έρευνας – Στατιστική

 

-Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας – Κατατακτήριες

Φιλοσοφία

Παιδαγωγική

Ψυχολογία

(1ο εξάμηνο)

Φυσική 1

Ανάλυση 1 & Εφαρμογές

Πιθανότητες, Στατιστική & Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης

(3ο εξάμηνο)

 

Φυσική 1

Φυσική 2

Ανάλυση 1 & Εφαρμογές

Ανάλυση 2 & Εφαρμογές

(5ο εξάμηνο)

Φυσική 3

Φυσική 4

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 2

Κατατακτήριες Φυσικού Αθηνών 1εξ. 2009-2010
Κατατακτήριες Φυσικού Αθηνών 3εξ. 2009-2010
Κατατακτήριες Φυσικού Αθηνών 5εξ. 2009-2010
Κατατακτήριες Φυσικού Αθηνών Γενική Ανακοίνωση 2009-2010

(1ο εξάμηνο)

Απειροστικός Λογισμός 1

Γραμμική Άλγεβρα 1

Αναλυτική Γεωμετρία

(3ο εξάμηνο)

 

 

Απειροστικός Λογισμός 1

Απειροστικός Λογισμός 2

Γραμμική Άλγεβρα 1

Γραμμική Άλγεβρα 2

Πιθανότητες 1

 

(5ο εξάμηνο)

Πραγματική Ανάλυση

Βασική Άλγεβρα

Διαφορικές Εξισώσεις 1

– Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.)
– Πολιτικών Μηχανικών

Έναρξη τμημάτων Κατατακτηρίων: Περισσότερες πληροφορίες από την γραμματεία, ώρες 12-9 καθημερινά.