Μαθηματικά Ι & ΙΙ
Φυσική Ι & ΙΙ
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών