Παρέχουμε υποστήριξη εργασιών και μαθημάτων και για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Πάφου και Λευκωσίας. Καλύπτουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή δια ζώσης. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο info@psahoulias.gr ή στο 210-3826005.