ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με τον νέο νόμο επανήλθαν τόσο τα δύο στάδια εξετάσεων όσο και η γραπτή και η προφορική εξέταση σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος για την εισαγωγή των σπουδαστών στην ΕΣΔΔΑ.

Εξεταζόμενα μαθήματα

 • Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους
  • Συμμετοχή στην τελική βαθμολογία του πρώτου σταδίου κατά 40%
  • Ανάπτυξη Θέματος
  • Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες
 • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική
  • Συμμετοχή στην τελική βαθμολογία του πρώτου σταδίου κατά 40%
  • Ανάπτυξη Θέματος
  • Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες
 • Γνώσεις και Δεξιοτήτες
  • Συμμετοχή στην τελική βαθμολογία κατά 20%
  • Εξέταση με την μορφή πολλαπλών επιλογών
  • Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.
 • Φάκελος Επίκαιρου Θέματος
  • Συμμετοχή στην τελική βαθμολογία του δεύτερου σταδίου ο βαθμός επίδοσης στην γραπτή εξέταση (2 ώρες) κατά 50% και ο βαθμός επίδοσης στην προφορική εξέταση (20 λεπτά ) κατά 50%

Για την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου/ας υπολογίζονται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ( η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ)
 • Όσοι έχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2 (ότι αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ)
 • Ειδικά για τον ΚΔ διαγωνισμό θα γίνουν αποδεκτοί και όσοι έχουν πιστοποίηση γνώσης σε επίπεδο Γ2 και της Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας.

Όριο Ηλικίας

 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στον διαγωνισμό.

 

– Προκήρυξη 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ 1/9/2017

Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

72 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

60 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Γνώσεις και Δεξιότητες

38 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Φάκελος 28 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

* ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.