Προετοιμάζουμε σπουδαστές για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ GMAT,GRE,SAT,IELTS,TOEIC,TOEFL,CFA

 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ,ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.