Τμήματα Προετοιμασίας Μεταπτυχιακών

Προετοιμάζουμε σπουδαστές για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ GMAT,GRE,SAT,IELTS,TOEIC,TOEFL,CFA

 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ,ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.