• Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι τα εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.2
ΜΑΚΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΤΛ

 

Μαθηματικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μακροοικονομική Ανάλυση
Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοικητική Λογιστική
Χρήμα – Τράπεζες – Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Χρηματοδοτική Διοίκηση – Ειδικά Θέματα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΜΑΚΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1,2
ΕΓΛΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 1,2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1,2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΤΛ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(πιέστε πάνω στην εικόνα)

Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας είναι τα εξής:

 • Μικροοικονομική
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Χρημ/κή Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Οικονομική της Διοίκησης
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
 • Λογιστική Κόστους
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Μικροοικονομική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Φορολογική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
 • Αγορές Χρήματος & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Λογιστική Εμμέσων Φόρων – ΦΠΑ
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Ελεγκτική
 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Χημεία & Τεχνολογία Υλικών
 • Τεχνική Μηχανική Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θερμοδυναμική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Μηχανική
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Παιδαγωγικό Τμήμα