• Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι τα εξής:

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Δημοσίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.2
ΜΑΚΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΤΛ

 

Μαθηματικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μακροοικονομική Ανάλυση
Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοικητική Λογιστική
Χρήμα – Τράπεζες – Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Χρηματοδοτική Διοίκηση – Ειδικά Θέματα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ
ΜΑΚΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1,2
ΕΓΛΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 1,2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1,2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1,2
ΣΑΕ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2,3
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1,2
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1.2.3
ΣΑΕ 1.2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1,2
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2
ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1,2
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ 1,2
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΑΕ ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΟΜΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ,ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1,2
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1,2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ.ΚΤΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,2
ΦΥΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1,2
ΣΤΑΤΙΚΗ 1,2,3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΤΛ

 • Εισαγωγή στην Στατιστική
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Χρήμα, Τράπεζες και Αγορές Κεφαλαίου
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ποσοτική Ανάλυση
 • Μικροοικονομική
 • Γενική Λογιστική
 • Μακροοικονομική
 • Λογιστική Κόστους
 • Στατιστική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Μαθηματικά I, II, III
 • Φυσική
 • Τεχνική Μηχανική
 • Φυσική
 • Ηλεκτρονική Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Μηχανική Ι, ΙΙ
 • Χημική Τεχνολογία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Μηχανική Ρευστών Ι, ΙΙ
 • Θερμοδυναμική
 • Μαθηματικά
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Αλγοριθμική
 • Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Γενική Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Τεχνική Μηχανική
 • Χημεία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Θεωρία Σφαλμάτων
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας είναι τα εξής:

 • Μικροοικονομική
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Χρημ/κή Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Οικονομική της Διοίκησης
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
 • Λογιστική Κόστους
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Μικροοικονομική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Μακροοικονομική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Φορολογική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
 • Αγορές Χρήματος & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Λογιστική Εμμέσων Φόρων – ΦΠΑ
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Ελεγκτική
 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Χημεία & Τεχνολογία Υλικών
 • Τεχνική Μηχανική Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θερμοδυναμική
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Μηχανική
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Παιδαγωγικό Τμήμα