Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται είναι:

• Συνταγματικό Δίκαιο
• Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
• Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
• Οικογενειακό Δίκαιο
• Γενικό Ποινικό Δίκαιο
• Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
• Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
• Εμπράγματο Δίκαιο
• Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
• Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
• Εμπορικό Δίκαιο
• Ευρωπαϊκό Δίκαιο
• Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
• Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
• Πολιτική Δικονομία Ι, ΙΙ
• Ποινική Δικονομία
• Κληρονομικό Δίκαιο
• Διοικητική Δικονομία
• Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών
• Δίκαιο Αξιογράφων
• Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
• Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
• Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
• Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

– Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι & ΙΙ

– Μικροοικονομική Θεωρία Ι & ΙΙ

– Μακροοικονομική Θεωρία Ι & ΙΙ

– Πολιτική Οικονομία Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

– Δημόσια Οικονομική

– Λογιστική Ι & ΙΙ

– Στατιστική Ι & ΙΙ

– Μαθηματικά Ι & ΙΙ

– Οικονομετρία

– Χρηματοοικονομικά

– Χρήμα Πίστη Τράπεζα

– Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων (Χ.Α.Ε.)

– Οικονομική των Επιχειρήσεων (Ο.Τ.Ε.)

– Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων

– Αγορές Ι & ΙΙ

– Τραπεζική Ι

– Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

– Εισαγωγή στη Μετακερσιανή Θεωρία

– Μαρξιστική Οικονομική Ανάλυση

– Πολιτική Οικονομία

– Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες

– Πολιτική επιστήμη

– Αρχές και θεσμοί δικαίου

– Κοινωνιολογία 1,2

– Συνταγματικοί θεσμοί

– Πολιτική Φιλοσοφία 1,2

– Διεθνείς Σχέσεις

– Ευρωπαική οργάνωση

– Διοικητική οργάνωση