Πανεπιστημιακά Μαθήματα για το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Για το  Πάντειο Πανεπιστήμιο γίνονται μαθήματα για τα εξής τμήματα:

 

– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

– Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

– Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών

– Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

– Τμήμα Ψυχολογίας

– Τμήμα Κοινωνιολογίας

– Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

– Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

– Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας


Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται για τα παραπάνω τμήματα είναι τα εξής:

• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
• Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
• Οικονομική Πολιτική
• Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
• Διεθνής Οικονομική Ι, ΙΙ
• Θεωρία Οικονομικής Μεγένθυσης
• Μακροοικονομική Ι, ΙΙ
• Δημόσια Οικονομική Ι,ΙΙ, ΙΙΙ
• Διεθνής Οικονομική Ι,ΙΙ
• Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
• Πολιτική Οικονομικής Μεγένθυσης
• Οικονομικά Μαθηματικά
• Ιστορία Οικον.Θεωριών
• Συνταγματικό Δίκαιο
• Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
• Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο
• Αστικό Δίκαιο
• Διοικητικό Δίκαιο
• Δημοσιονομικό Δίκαιο
• Εμπορικό Δίκαιο
• Εργατικό Δίκαιο
• Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Λογιστική Τυποποίηση Ι, ΙΙ
• Λογιστική Εμπορικών Εταιριών
• Ελεγκτική
• Διοικητική Λογιστική
• Τραπεζική Λογιστική
• Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Χρηματοοικονομική Ι, ΙΙ
• Οικονομετρία
• Επιχειρησιακή Έρευνα

• Οικονομική Μεγέθυνση
• Οικονομετρία
• Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης
• Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ
• Γενική Λογιστική
• Μακροοικονομική Πολιτική
• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι, ΙΙ
• Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Δημόσια Οικονομική
• Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
• Λογιστικό Σχέδιο
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
• Λογιστική Εταιριών
• Βιομηχανική Οικονομική Πολιτική
• Διεθνής Οικονομική

• Πολιτική Οικονομία Ι, ΙΙ
• Διεθνής Πολιτική Οικονομία Ι, ΙΙ
• Ποσοτικές Μέθοδοι
• Διεθνής Χρηματοοικονομική

• Περιγραφική Στατιστική
• Πολυδιάστατη Στατιστική
• Επαγωγική Στατιστική

• Στατιστική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Συνταγματικό Δίκαιο
• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι, ΙΙ

• Στατιστική Ι, ΙΙ