Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Φυσική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

Μηχανική Ι, ΙΙ

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

Κβαντομηχανική Ι, ΙΙ

Πυρηνική Φυσική

Φυσική Στοιχειωδών Σωματείων

Διδακτική της Φυσικής

Βιοχημεία

Οργανική Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Ανόργανη Χημεία

Βιολογία

Γενετική

Φυσικοχημεία

Αναλυτική Χημεία Ι & ΙΙ

Ποσοτική