Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Γραπτό τεστ και βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου θα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του προσωπικού στην οποία θα υποβληθούν σταδιακά από φέτος όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμα και αυτοί που πέρασαν μέσω ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με βάση τα νέα μειωμένα οργανογράμματα των κρατικών δομών αλλά και τις ανάγκες σε προσωπικό, αμέσως μετά την αξιολόγηση θα ξεκινήσουν σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού ανά την επικράτεια, από φορείς που καταγράφουν πλεόνασμα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ελλείψεις.

Σύμφωνα με το «Έθνος», θα προηγηθεί η αξιολόγηση όσων δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε υπουργεία που έχει οριστικοποιηθεί το οργανόγραμμά τους (μετά τον Νοέμβριο) καθώς και μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν προσληφθεί εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (π.χ. ΑΣΕΠ). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να πραγματοποιηθεί σταδιακά η διαδικασία προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αξιολόγηση 650.000 περίπου δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί ένα δαιδαλώδες, χρονοβόρο και κοστοβόρο έργο που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο και σταδιακά θα αναμορφώνεται. Για παράδειγμα, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, ενδέχεται να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων π.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι λάβουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες μετά από τη συνολική τους αξιολόγηση και διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν πουθενά αλλού στο Δημόσιο, θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για έναν χρόνο, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και μετά θα απολυθούν.

Μέσω της αξιολόγησης σε συνδυασμό με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση (εάν γίνει αποδεκτή από την τρόικα αφού θα παρέχει κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση σε όσους θα ολοκλήρωναν τον εργασιακό τους βίο το 2016 και 2017) θα αποχωρήσει από τις κρατικές υπηρεσίες περίπου το 6% των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015 (35-40.000 εργαζόμενοι) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων από το Δημόσιο μέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εκτός των υπαλλήλων που έχουν γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιηθεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη αρχή το 2008.

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού που θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση (για υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).Για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα συνυπολογιστούν κυρίως η προϋπηρεσία, η συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. οικογενειακή κατάσταση).

Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ο αρμόδιος υπουργός Α. Μανιτάκης έχει επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Γ. Βέη προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει το ΑΣΕΠ σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών όπως το τεστ δεξιοτήτων. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να απλοποιήσει το γραπτό τεστ, το οποίο θα καταλαμβάνει το 20-25% της τελικής βαθμολ