ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Π/2008-Α.Σ.Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Π/2008-Α.Σ.Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 70 ΕΤΟΥΣ 2005 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ", ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ" - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ¨ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ¨ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-4-2005 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ¨Γνωστικό Αντικείμενο¨ Κυριακή 3-4-2005

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 - ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 2η ΘΕΜ. ΕΝΟΤ. - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ