• Παρέχονται τέσσερις ενδεικτικές εργασίες και ένα μάθημα για την επεξήγησή τους στην τιμή των 100 ευρω.
  • Προσφέρουμε ετήσια υποστήριξη ενδεικτικών εργασιών με 100 ευρω το χρόνο!
  •  Αναλαμβάνουμε υποστήριξη και καθοδήγηση εργασιών.
  • Δημιουργίας εξατομικευμένων εργασιών.
  • Αναλαμβάνουμε online μαθήματα σε group μόνο με 30 ευρω το μήνα!
  • Παρέχουμε οργανωμένα κι εξειδικευμένα μαθήματα  ΔΕΟ 10, 11, 13, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44

Τα μαθήματα διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή δια ζώσης ομαδικά ή ατομικά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δηλώστε συμμετοχή τηλεφωικά στο 210-3826005 ή στο info@psahoulias.gr!