Σας προετοιμάζουμε κατάλληλα για τη συμμετοχή σας στο γραπτό διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, και πολυτιμές σημειώσεις ,έχουμε εμπειρία 50 ετών πλεον ετών και προσαρμοζόμαστε τα τμήματα στις ανάγκες σας.Έναρξη μαθημάτων 10/01/2023 .Δοκιμαστικά 2 μαθήματα, δηλώστε συμμετοχή

Επικοινωνήστε  άμεσα μαζί μας στο 210-3826005   η  στο   info@psahoulias.gr