Τα μαθήματα για την εξεταστική του Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 20 – 21 θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο  210-3826005 ή στο e-mail info@psahoulias.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *