ΝΕΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022-2023 (ΦΕΚ 2Γ/2022)

Γενικές πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ- ΦΕΚ 2Γ/2022 Σύμφωνα με τον  ΝΟΜΟ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 4765/2021 ΦΕΚ ΑΣΕΠ προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός , οποίος θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με πρώτο διαγωνισμό το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού […]

Read More