Ξεκινούν τμήματα από 20/2 και τα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Πραγματοποίηση μαθημάτων ONLINE και ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.

Επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας στο 210-3826005 ή στο info@psahoulias.gr

Επισυνάπτονται:

α)ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

β)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

γ)ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

δ) ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1.ΘΕΜ_ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΑΑΔΕ_2018(2)

2.ΘΕΜΑΤΑ_ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞ_ΑΑΔΕ_2018

3.ΘΕΜΑΤΑ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΑΑΔΕ_2018

4.ΘΕΜΑΤΑ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ_ΑΑΔΕ_2018